FORVALTNINGSDATABASEN

Aanæs, Ellen Hov, Viggen, Marit (2004):

Kommunikasjon med det regionale ledd

Oslo, Statskonsult, Rapport 2004:07

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2004/2004-07.htm

Antall sider:

124

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2594

Disse opplysningene er sist endret:

31/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Læringssenteret haddes som formål å bidra til at kommunikasjonen mellom Læringssenteret og fylkesmennen ble så god som mulig. Denne ambisjonen ønsket se å overføre til Utdanningsdirektoratet som overtar den statlige styringen av fylkesmennenes utdanningsavdelinger fra 15. juni 2004. I rapporten sammenfattes svarene fra 41 omfattende kvalitative intervjuer med fylkesmenn, utdanningsdirektører og informasjonsrådgivere. Intervjuene omhandler fylkesmennenes og utdanningsdirektørenes erfaringer med Læringssenterets kommunikasjon, samt deres kommunikasjonsbehov og forventninger til det nye utdanningsdirektoratet.