FORVALTNINGSDATABASEN

Christoffersen, Carl-Erik (2003):

Evaluering av myndighetenes krisekommunikasjon i forbindelse med Åsta-ulykken

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:22

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-22.htm

Antall sider:

58

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2595

Disse opplysningene er sist endret:

31/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har kartlagt og undersøkt det totale kommunikasjonsbildet under Åsta-ulykken, kvaliteten på de involverte virksomhetenes krisekommunikasjonsplaner, hvordan den gjennomførte krisekommunikasjonen ble oppfattet av mediene (den ene av hovedmålgruppene), hvordan mediene oppfattet virksomhetenes kriseorganisering og om myndighetene ble en relevant informasjonskilde for mediene.Vi har også gjennomført en analyse av en tidligere krisesituasjon (Vassdalen-ulykken) og sammenlignet erfaringene fra denne med Åsta-ulykken.