FORVALTNINGSDATABASEN

Aanæs, Ellen Hov, Assum Ingri (2002):

Ut av skapet. Arkivverket og brukerne. Grunnlag for kommunikasjonsstrategi

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:10

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-10.htm

Antall sider:

46

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2597

Disse opplysningene er sist endret:

3/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Fire eksterne brukerundersøkelser og én intern intervjuundersøkelse av Riksarkivets ledelse gir totalt et positivt bilde av brukernes syn på informasjon og tjenester fra Arkivverket. Etaten er kjent og oppfattes som viktig for samfunnet, og forskere og studenter er tilfredse med tjenestene. På grunnlag av analysen kommer Statskonsult med el del anbefalinger til Arkivverket om forholdet til målgruppene, utvikling av informasjonskanaler og organisering og planlegging av informasjonsarbeidet.