FORVALTNINGSDATABASEN

Hansen, Lisbeth Udland, Dalen, Liv (2002):

Ja takk begge deler! En analyse av befolkningens kanalvalg og behov for offentlig informasjon

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:09

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-08.htm

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2598

Disse opplysningene er sist endret:

3/9 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Informasjon som gis fra staten skal utformes og formidles med utgangspunkt i mottakernes behov. For å få et kunnskapsgrunnlag om brukerne av offentlig informasjon har vi kartlagt hvordan publikum mottar informasjon fra staten, hvor fornøyd de er med den, deres holdninger til offentlig informasjon og hvilke informasjonskanaler de bruker. Vi har også sett spesielt på Internett som kanal for offentlig informasjon. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norsk Gallup og Gazette.