FORVALTNINGSDATABASEN

Solumsmoen, Dag og Tellnes, Hogne (2001):

Fra idé til beslutningsgrunnlag. En dokumentasjon av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:28

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-28.htm

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2599

Disse opplysningene er sist endret:

3/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten gir en dokumentasjon og analyse av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet. På grunnlag av analysen blir det pekt på noen trekk ved prosessen som det kan reflekteres over og eventuelt trekkes lærdom av.