FORVALTNINGSDATABASEN

Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav (2000):

Raskere asylsaksbehandling og bosetting

Oslo, Statskonsult, Rapport 2000:02

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2000/2000-02.htm

Antall sider:

79

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2604

Disse opplysningene er sist endret:

4/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten vurderer tiltak for å gi raskere behandling av asylsøknader og raskere bosetting av flyktninger. Kommunal- og regionaldepartementet, Justisdepartementet og UDI må sørge for mer fleksibel ressursutnyttelse i UDI. Det drøftes og gis forslag om hvordan departementenes styring og den interne organisering og styring i UDI bør utformes. Dagens bosettingsordning vurderes. Det foreslås å gi statlige myndigheter rett til å overprøve kommunene, dersom ikke tilstrekkelig mange flyktninger kan bosettes.