FORVALTNINGSDATABASEN

Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne (2000):

Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper

Oslo, Statskonsult, Notat 2000:02

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2000/n2000-02.htm

Antall sider:

39

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2606

Disse opplysningene er sist endret:

5/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En vurdering av hvordan sektorpolitiske formål og lokaliseringshensyn kan ivaretas, og blir ivaretatt, overfor statsforetak og særlovsselskaper gjennom eierstyring. Mulighetsrommet for dette er dels underutnyttet. Men foretakets/selskapets konkurransesituasjon tilsier ofte at juridiske og økonomiske virkemidler heller bør benyttes.