FORVALTNINGSDATABASEN

Bakli, Oddbjørg, Ibenholt, Tone, Sund, Haagen (1999):

Vegen videre. En kartlegging av konkurranseforholdene i Statens vegvesen

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:14

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-14.htm

Antall sider:

51

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2607

Disse opplysningene er sist endret:

5/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult konkluderer med at Statens vegvesen er stilt overfor en grunnleggende målkonflikt. Gitt fast bemanningsnivå og avtakende bevilgninger, skal Statens vegvesen utsette en større del av produksjonsvirksomheten for konkurranse. Statskonsult mener at Statens vegvesen står overfor store omstillinger som blant annet vil innebære en nedbemanning. Statskonsult anbefaler myndighetene å velge mellom en prioritering av strategiske mål og en prioritering av konkurransedyktighet. En prioritering a strategiske mål kan gjøres innenfor dagens organisasjonsmodell, mens en prioritering av konkurransehensyn vil kreve at offentlig vegproduksjon får tilnærmet like rammebetingelser som de private aktørene.