FORVALTNINGSDATABASEN

Grøver, Tone, Paulsrud, Astrid, Færevaag, Marta Hjelle (1999):

Styring og organisering av Rusmiddeldirektoratet

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:13

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-13.htm

Antall sider:

42

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2608

Disse opplysningene er sist endret:

5/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Gjennomgangen av Rusmiddeldirektoratet er basert på departementets ønske om et mer nytenkende og idéskapende direktorat. Vi peker på momenter innenfor ledelse og organisering som bør endres for at direktoratet skal kunne innta en slik rolle.