FORVALTNINGSDATABASEN

Oftedal, Erik, Bøgh, Peter (1999):

Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt

Oslo, Statskonsult, Notat 1999:04

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/1999/n1999-04.htm

Antall sider:

54

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2609

Disse opplysningene er sist endret:

5/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Alle ledd i saksbehandlingen av asylsøknader vurderes med henblikk på raskere saksbehandlingstid. Det vises at asylfeltet har mange aktører og at mange ulike hensyn gjør seg gjeldende. Det pekes konkret på forbedringsmuligheter og hvilke områder prosjektet kan gå videre på.