FORVALTNINGSDATABASEN

Sundbø, Kjersti (1995):

Politikk og marknad i endring - Ein studie av strukturpolitikken for finansmarknaden.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

261

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: