FORVALTNINGSDATABASEN

Øvrelid, Ragnhild (1997):

Evalueringspraksis i departementa. Rapport frå Statskonsults sin konferanse og oppsummering av arbeidet i gruppene

Oslo, Statskonsult, Rapport 1997:13

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1997/1997-13.htm

Antall sider:

82

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2614

Disse opplysningene er sist endret:

7/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapport frå Statskonsult sin konferanse om evaluering, april 1997. I tidsrommet 1994–96 vart det utført vel 200 evalueringar på oppdrag av departementa. Oppdraga gjeld fagavdelingane sine tiltak og verkemedel, få av oppdraga er knytt til budsjettarbeidet i departementa. Oppdragsgjevarar og oppdragstakarar såg noko ulikt på røynslene og la mellom anna ulik vekt på kunnskap om saksfeltet og evalueringskunnskap.