FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2006):

Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av tjenester. Dokument nr. 3:3 (2006-2007)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/4CAD9B9F-A141-4810-9BEC-C4B1BC57FE14/0/Dok_3_3_2006_2007.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/Pressemelding_Dok_3_3_2006_2007.htm

Antall sider:

52

ISBN-nummer:

82-978-82-90811-11-7

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2619

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sammendrag:

Statlige virksomheter har ikke gjort nok for å tilpasse tjenestene til brukeren. Dette medfører at brukernes behov ikke alltid blir ivaretatt på en god nok måte, som igjen kan få konsekvenser for brukernes tilfredshet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet bør spille en mer sentral rolle som pådriver og koordinator for at statlige tjenester skal innrettes etter brukernes behov, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.