FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2006):

Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS. Dokument nr. 3.2 (2006-2007)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/D207C0DC-DFD9-4710-B6C7-0B2461FEBC9F/0/Dok_3_2_2006_2007.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/4D97398C-6E20-4A87-9DE9-66C1201711B6/0/Sammendrag_Dok_3_2_2006_2007.pdf

Antall sider:

88

ISBN-nummer:

82-90811-77-2

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2620

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sammendrag:

Entra Eiendom AS er ikke styrt i samsvar med det Stortinget forutsatte skulle være formålet med selskapet. Resultatene av virksomheten er overvurdert i selskapets resultatrap¬portering, og det er påvist svakheter i selskapets interne styring.