FORVALTNINGSDATABASEN

Øvrelid, Ragnhild, Bakli, Oddbjørg, Lidahl, Anne K, Førland, Hanne Mari (1996):

Evaluering av tilskuddsordning for private grunn- og videregående skoler

Oslo, Statskonsult, Rapport 1996:08

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1996/1996-08.htm

Antall sider:

52

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2622

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Tilskuddsordningen er komplisert og preget av at godkjenningsgrunnlaget, tilskuddsregler og praksis er tilpasset søkermassen underveis. Formålet med tilskuddsordningen bør klargjøres og antall godkjenningsgrunnlag reduseres, slik at ordningen blir i tråd med kravene i nytt økonomireglement og endrede rammebetingelser i skolesektoren. Reform 94 kan gi grunnlag for en vesentlig forenkling av ordningen.