FORVALTNINGSDATABASEN

Lien, Øystein Solheim, Paulsrud, Astrid (1996):

Mål, midler og melk. Analyse av reguleringssystemer og konkurransevilkår i meierisektoren

Oslo, Statskonsult, Rapport 1996:09

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

74

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2624

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I rapporten vurderes ulike omlegginger som skal bidra til å skape likeverdige og åpent sammenliknbare vilkår for meieridrift og en mer effektiv ressursbruk. Det foreslår ulike omreguleringstiltak på kort og lang sikt. Et alternativ med fri konkurranse blant meieriene kombinert med målrettede tilskudd til melkebøndene vurderes også. Alle tiltakene skal være i samsvar med overordnede landbrukspolitiske mål og retningslinjer.