FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn (1996):

Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse

Oslo, Statskonsult, Rapport 1996:12

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1996/1996-12.htm

Antall sider:

40

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2625

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten oppsummerer en komparativ analyse av sammenhenger mellom det forvaltningspolitiske apparatet samt nasjonale og internasjonale omgivelser i Danmark, Irland, Nederland, Norge, Sverige og Østerrike.