FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2005):

Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet. Dokument nr. 3: (2004-2005)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/BF8B768C-6E3E-41E8-8A41-AC197C8DC989/0/Dok_3_10_2004_2005.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2005/Pressemelding_Dok_3_10_2004_2005.htm

Antall sider:

65

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2628

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Type effekt:

Sammendrag:

Dokument nr 3: 10 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet ble overlevert til Stortinget 15. juni 2005. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvilke resultater som er oppnådd i forhold til Stortingets mål om å redusere belastningen av regelverk og skjemaer rettet mot næringslivet. Det er også undersøkt om statens regelverksarbeid er innrettet slik at produksjonen av nytt regelverk ikke belaster næringslivet unødig. Videre er det vurdert i hvilken grad statlige oppgaveplikter tilrettelegges med sikte på å begrense næringslivets skjemabelastning.

Sentrale mål i arbeidet med å forenkle regelverket og redusere belastningen knyttet til utfylling og innsending av skjema for næringslivet er realisert i begrenset grad. De konsekvensene et nytt regelverk vil ha for næringslivet synliggjøres heller ikke i statens regelverksarbeid. Mange offentlige etater ber dessuten om opplysninger fra næringslivet som ikke benyttes eller som kan hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Undersøkelsen viser imidlertid at elektronisk innrapportering bidrar til å redusere bedriftenes skjemabelastning.