FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2005):

Riksrevisjonens undersøkelse av Norgens forskningsråds handlingsrettede programmer. Dokument nr. 3:6 (2004-2005)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/790EC8F7-73C5-4268-8A25-FD5769148B27/0/Dok_3_6_2004_2005.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2005/Pressemelding_Dok_3_6_2004_2005.htm

Antall sider:

52

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2629

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Dokument nr 3:6 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer ble overlevert Stortinget 16. februar. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad Forskningsrådet ivaretar Stortingets intensjoner om at forskningen skal komme styresmaktene, næringslivet og allmennheten til gode. Undersøkelsen omfatter i hovedsak et utvalg på ni handlingsrettede programmer som primært er rettet mot offentlig sektor og bransje- og interesseorganisasjoner.

Riksrevisjonen har påvist svakheter i Norges forskningsråds styring og drift av de handlingsrettede forskningsprogrammene. Dette kan ha bidratt til at forskningsresultatene ikke har kommet brukerne av program­forskningen til gode i tilstrekkelig grad.