FORVALTNINGSDATABASEN

Hartmann, Erik (1995):

Områdegjennomganger som reformstrategi i statsforvaltningen. Fra overmot til resignasjon.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Rapport 1995 Nr.41.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1842&kategori=428

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve.

Antall sider:

196

ISSN-nummer:

0803-0073

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

263

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: