FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2005):

Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp. Dokument nr. 3:5 (2004-2005)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/F9AE14A9-3C61-4187-BE2A-E63AF6D47067/0/Dok_3_5_2004_2005.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2005/Pressemelding_Dok_3_5_2004_2005.htm

Antall sider:

40

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2630

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Den elektroniske markedsplassen, som er en sentral del av regjeringens satsing på elektronisk innkjøp, hadde innen utgangen av 2003 knyttet til seg få offentlige virksom­heter. De målene som var satt for programmet, er følgelig i liten grad oppnådd.

Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp, Dokument nr. 3:5 (2004-2005), ble overlevert Stortinget 20. januar 2005.

Undersøkelsen omhandler et femårig program etablert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 1999 for å innføre elektronisk handel i offentlig sektor. Målet for den elektroniske markedsplassen i programmet var at halvparten av alle offentlige innkjøp skulle gjennomføres elektronisk innen utgangen av 2003. Undersøkelsen viser at kun 17 virksomheter var knyttet til markedsplassen på dette tidspunktet, noe som utgjorde 0,06 prosent av samlede offentlige driftskjøp.