FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2003):

Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og tilsyn i barnevernet. Dokument nr. 3:10 (2002-2003)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/E281ADF4-6D5E-451C-8ED6-A92EADF81608/0/Dok_3_10_2002_2003.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2003/Pressemelding_Dok_3_10_2002_2003.htm

Antall sider:

77

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2635

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at det er barn og unge i barnevernet som ikke får tilstrekkelig målrettet oppfølging. Det er svakheter i både fylkesmennenes, fylkeskommunenes og de kommunale barneverntjenestenes oppfølging og tilsyn med barn plassert i fosterhjem og institusjoner.

Dok. nr. 3:10 (2002-2003) - Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og tilsyn i barnevernet ble overlevert Stortinget 16. september.

Riksrevisjonen er positiv til de tiltak departementet har gjennomført og vil gjennomføre for å styrke tilsynet og oppfølgingen i barnevernet, men savner fortsatt konkrete tiltak rettet mot svakheter i kommunenes arbeid med å vurdere barn og unges omsorgsbehov og kommunenes forvaltning av tilsynsfører­ordningen.