FORVALTNINGSDATABASEN

Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild (1996):

IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer

Oslo, Statskonsult, Rapport 1996:18

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1996/1996-18.htm

Antall sider:

28

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2643

Disse opplysningene er sist endret:

11/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Hensikten med undersøkelsen (ofte kalt benchmark) var å se om det er signifikante forskjeller i fire departementer (Finansdepartementet, Justisdepartementet, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet) i deres IT-kostnader og IT-nytte. Gjennom denne sammenliknende undersøkelsen legges det et grunnlag for å lære av hverandre og for å kunne forbedre både sin innsats og sin situasjon.