FORVALTNINGSDATABASEN

Fjeld, Nils-Helge, Grøver, Tone (1996):

Evaluering av konfliktrådsordningen. Sluttkommentarer basert på eksterne bidrag

Oslo, Statskonsult, Rapport 1996:20

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

18

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2644

Disse opplysningene er sist endret:

11/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

På bakgrunn av bidrag fra Agenda Utredning & Utvikling og fra Institutt for Kriminologi (UiO), gir evalueringen en vurdering av eksisterende konfliktrådsordning som ble hjemlet i Lov av 15. mars 1991 nr. 3. Evalueringen har konsentrert seg om utbyggingsfasen (landsdekkende), om organiseringen og om eksisterende konfliktrådsordning har fungert i h.t. formålet med ordningen.