FORVALTNINGSDATABASEN

Larsen, Robert (1997):

Mellom innovasjon og rutine. En studie av enheter for personal- og organisasjonssaker i departementetne.

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Antall sider:

107

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

265

Disse opplysningene er sist endret:

22/11 2005

Horisontal dimensjon: