FORVALTNINGSDATABASEN

ECON Senter for økonomisk analyse (2006):

Kritisk analyse - forprosjekt

Oslo, Econ, Notat 2006-051

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.econ.no/modules/trykksak/publication_detail.asp?iProjectId=6550

Antall sider:

87

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2655

Disse opplysningene er sist endret:

11/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

ECON ble engasjert til å gjennomføre en kartlegging av kunnskapsstatus om tilfanget av og bruken av samfunnsøkonomiske analyser av ressursbruken i enkelsektorer og analyser av effektiviteten i forhold til oppfølging av politiske målsettinger. ECON gjorde dette for fire sektorer: Justis, miljø, sykehus, person- og godstransport, og to politiske målsettinger: ”Trygghet og redusert kriminalitet” og ”Et sunnere Norge”.