FORVALTNINGSDATABASEN

ECON Senter for økonomisk analyse (2006):

Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land

Oslo, Econ, Rapport 2006-034

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.econ.no/modules/trykksak/publication_detail.asp?iProjectId=6504

Antall sider:

83

ISBN-nummer:

7645-851-3

ISSN-nummer:

0803-5113

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2656

Disse opplysningene er sist endret:

11/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

På oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet beskriver vi noen typer tiltak som skal bidra til å få flere personer med redusert arbeidsevne i jobb. Vi ser på politikken i Danmark, Sverige, Frankrike og Nederland, og legger særlig vekt på bruken av langvarige lønnstilskudd og kvoteordninger. Rapporten inneholder beskrivelse av virkemidlene og vurderinger fra nasjonale informanter.