FORVALTNINGSDATABASEN

Behn, R ():

Do Goals Help Create Innovative Organizations?

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

18

ISBN-nummer:

0-8173-0971-3

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

USA

NSD-referanse:

2659

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):