FORVALTNINGSDATABASEN

Boston, Jonathan (1999):

The New Zealand Model of Public Management: A Brief Assessment.

Paper prepared for a Summit on Processes of Governance and the Role and Place of the Individual, Community and Markets, Wellington, New Zealand

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.nira.go.jp/publ/review/99spring/boston.html

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

New Zealand

NSD-referanse:

2661

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):