FORVALTNINGSDATABASEN

Cheung, Anthony B.L. (1997):

Understanding Public-sector Reform: Global Trends and Diverse Agendas

International Review of Administrative Sciences, 63 (4): 435-458.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://ras.sagepub.com/cgi/reprint/63/4/435

Antall sider:

24

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

USA

NSD-referanse:

2663

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):