FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom ():

Markedsorienterte reformer i den offentlige forvaltningen. Global nødvendighet eller trussel mot demokratiet?

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Omtale:

http://www.hoyskoleforlaget.hostings.com/cgi-bin/miva?Merchant2/merchant.mv+Screen=PROD&Store_Code=HF&Product_Code=82-7634-333-3&Category_Code=sam

ISBN-nummer:

82-7634-333-3

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2666

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):