FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom ():

Regionale og distriktspolitiske effekter av New Public Management

Publikasjonstype:

Rapportkapittel

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/rap/2003/0006/ddd/pdfv/190801-newpublicmanagement.pdf

Antall sider:

22

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2669

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):