FORVALTNINGSDATABASEN

Sollien, Tone H. (1996):

EØS-avtalens betydning for norsk lovverk og den nasjonale beskutningsprosessen

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=283

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

267

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Horisontal dimensjon: