FORVALTNINGSDATABASEN

Førsund, Finn F. (2006):

Sektoranalyser - Gjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser av effektiviseringspotensialer for utvalgte sektorer

Oslo, Frischsenteret, Rapport 9/2006

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.frisch.uio.no/pdf/rapp06_09.pdf

Omtale:

http://www.frisch.uio.no/pdf/rapp06_09.pdf

Antall sider:

81

ISBN-nummer:

978-82-7988-074-5

ISSN-nummer:

1501-9721

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2670

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En statlig etat transformerer generelt ressurser til tjenester. Formålet med å frembringe tjenester er å oppnå overordnete resultater i samsvar med de grunnleggende mål for en etat. To sentrale begreper kan defineres: ytre effektivitet og indre effektivitet. En dekomponering av effektivitetsproblemet i ytre og indre effektivitet bare er mulig hvis de faktiske tjenester en etat produserer kan bringes på felles måleenhet, f.eks. kroner. Nødvendig datagrunnlag og metoder for å måle effektivitetsbegrepene rent prinsipielt gjennomgås. Skatteetaten, forskning, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten undersøkes mht hva som er gjort for å kartlegge effektiviseringspotensialer. Noen muligheter til å foreta nye analyser blir tatt opp.