FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (1999):

Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/74B2F30D-E6EF-4947-A6CD-E99DA61C6977/0/Dok_3_5_1999_2000.pdf

Antall sider:

64

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2675

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Formålet med undersøkelsen har vært å belyse bruken av øremerkede tilskudd, både beløpsmessige og som et statlig virkemiddel i styringen av kommunesektoren, og å undersøke i hvilken grad staten oppnår de ønskede prioriteringer. Undersøkelsen viser at utviklingen ikke har vært i samsvar med intensjonene. Grunnlaget for undersøkelsen har vært et utvalg på åtte tilskuddsordninger. Undersøkelsen viser at en innføring eller en opptrapping av disse tilskuddsordningene som hovedregel har virkning på tjenestetilbudet, men at virkningene av øremerkede tilskudd i de fleste tilfellene avtar over tid.