FORVALTNINGSDATABASEN

Bogren, Heidi, Norrby, Kerstin, Norr, Ola og Hart, Margareta (2006):

Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem. Publikasjonsnr. 2006:3

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200603.pdf

Omtale:

http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____3143.aspx

Antall sider:

270

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

NSD-referanse:

2679

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En ökad sektorisering av den offentliga förvaltningen skapar ibland problem. Dessa märks t.ex. genom att personer i behov av stöd från flera myndigheter ibland "faller mellan stolarna". Statskontoret har på Ansvarskommitténs uppdrag genomfört ett antal fallstudier för att se om mål- och resultatstyrningen av statliga myndigheter och deras verksamhet bidrar till problemen. Exempel som granskats är arbetslivsinriktad rehabilitering av långtidssjuka och inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare.

Slutsatsen i rapporten är att mål- och resultatstyrningen i vissa fall har bidragit till sektoriseringsproblem, men att denna styrning inte har varit den viktigaste orsaken. Det konstateras också att sektoriseringsproblem i någon mån kan minskas genom att de i högre grad uppmärksammas i regleringsbreven för de berörda myndigheterna. Utformningen av mål, återrapportering och krav på samverkan behöver bli tydligare och mer samstämmiga.

I dag är mål- och resultatstyrningen överlastad med mål, uppdrag och krav, vilket leder till problem både för myndigheterna och för Regeringskansliet. I praktiken har resultatstyrningen börjat övergå i detaljstyrning, tvärtemot de ursprungliga intentionerna. I rapporten ges därför exempel på ett antal åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra mål- och resultatstyrningen och Regeringskansliets förutsättningar att hantera detta styrinstrument.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Horisontal dimensjon