FORVALTNINGSDATABASEN

Statskontoret (2005):

Mot en modern og sammanhållen förvaltning - Dilemman och strategiska vëgval i förvaltningspolitiken. Publikationsnr: 2005:124.

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/2005125.pdf

Omtale:

http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____2706.aspx

Antall sider:

264

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

NSD-referanse:

2683

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Den här rapporten handlar om myndigheters möte med medborgare och företag. Dagens värld ställer större krav på myndigheter att agera snabbt och professionellt, samt att vara lättillgängliga. Samtidigt är det nödvändigt att
de bli mer effektiva. För att uppnå dessa mål måste myndigheterna samverka med varandra. VISAM är ett innovativt projekt med syfte att utveckla, pröva och etablera samverkansformer. Efter två års försöksverksamhet vill myndigheterna bilda en ny plattform för sitt gemensamma agerande.

Utvecklingsarbetet har bedrivits i 15 försöksprojekt. För att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete utifrån de lärdomar och erfarenheter som gjorts har de deltagande myndigheterna enats om att etablera ett gemensamt forum med ansvar för den fortsatta utvecklingen. I rapporten redovisas grunderna till detta forum samt ett antal prioriterade aktiviteter som myndigheterna har för avsikt att tillsammans arbeta vidare med.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Horisontal