FORVALTNINGSDATABASEN

Broddvall, Rickard, Lundberg, Leif og Rønn, Agneta (2005):

Hur vet staten vad kommunerna gör? En studie av den statliga uppföljningen av kommunal verksamhet i Danmark, England, Finland och Norge. Publikationsnr: 2005:20

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200520.pdf

Antall sider:

110

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

NSD-referanse:

2690

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskontoret har kartlagt, beskrevet og sammenlignet den statlige oppfølgingen av kommunal økonomi og virksomhet i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Arbeidet er gjort på oppdrag fra fra Expertgruppen för studier i samhällsekonomi (ESS). prosjektet har særlig hatt fokus på oppfølging av kommunenes forutsetninger, virksomhet og økonomi.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Horisontal