FORVALTNINGSDATABASEN

Hedin, Carl-Peter, Lundberg, Leif og Møller, Jan (2002):

Stat/kommunrelationer i Europa - En studie av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan den centrala, regionala och lokala nivån i nio europeiska länder. Publikationsnr: 2002:22

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2002/200222.pdf

Omtale:

http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____1002.aspx

Antall sider:

119

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

NSD-referanse:

2691

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskontoret har genomfört en studie av stat/kommunrelationen i Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Estland och Polen. Kärnan i rapporten är beskrivningarna av förhållandena i de olika länderna. Varje land redovisas i ett eget kapitel. Dessa beskrivningar består, förutom en allmän del, av en redovisning av kommunernas struktur, organisation, uppgifter, verksamhet, finansiering, eventuella direktdemokratiska inslag samt hur kommunerna kontrolleras. I ett avslutande kapitel görs en jämförelse mellan länderna.