FORVALTNINGSDATABASEN

OECD (1999):

Public Sector Performance Contracting- Case Studies

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_37405_2535118_1_1_1_37405,00.html

Omtale:

http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_37405_2535118_1_1_1_37405,00.html

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Belgium and Flanders, Denmark, Finland, France, New Zealand, Norway, Spain

NSD-referanse:

2692

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

These reports discuss OECD country experiences with public sector performance contracting. Various kinds of contractual arrangements are examined, as well as the problems and possibilities associated with each system.