FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (1999):

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bruken av stiftelser i statlig forvaltning. Dokument nr. 3:6 (1998-1999)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/DA221546-1717-4FC8-906D-F32EFD31D46C/0/Dok_3_6_1998_1999.pdf

Antall sider:

39

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2698

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Formålet med undersøkelsen var å undersøke bruken av stiftelser i statlig forvaltning. Undersøkelsen viste at det i løpet av de siste 20 årene er opprettet en rekke stiftelser initiert av norsk statsforvaltning, på områder der staten har et styringsbehov. Dette har enten skjedd ved at eksisterende statlige virksomheter er omdannet til stiftelser, eller ved at virksomheter er nyopprettet som stiftelser. Undersøkelsen omfatter 18 stiftelser som sorterer under til sammen 7 departementer.

Undersøkelsen viser at stiftelsesformen tilsynelatende fungerer bra i praksis. bruken av stiftelsesformen skaper imidlertid også problemer fordi den i utgangspunktet ikke er tiltenkt virksomheter underlagt statlig styring. Det kan bl.a. stilles spørsmål om hvor langt statens ansvar for denne typen virksomheter strekker seg.