FORVALTNINGSDATABASEN

Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J. (2004):

Has Devolution Increased Democratic Accountability?

Public Money & Management, Vol. 24, No. 3, pp. 145-152, June 2004

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www.blackwell-synergy.com/action/showPdf?submitPDF=Full+Text+PDF+%28442+KB%29&doi=10.1111%2Fj.1467-9302.2004.00411.x

Antall sider:

8

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

UK

NSD-referanse:

2703

Disse opplysningene er sist endret:

14/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

This article examines the impact of devolution, the New Public Management and public management culture on accounting for democratic accountability in the first term of the devolved national assemblies and parliament in the UK. Although there is more openness, transparency, consultation and scrutiny with regard to budgets, accounts and performance as a result of devolution, there is extensive information overload. Thus, many politicians are highly dependent on the parliamentary division of labour and are reliant on experts and advisors functioning as buffers and filters of accounting information.