FORVALTNINGSDATABASEN

Quist, Johan (2005):

Sammanhållna processer - en studie av horisoentell samverkan

Centrum för tjänsteforskning - CTF. Karlstads universitet

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.ctf.kau.se/kkr/SammanhallnaprocQuist.pdf

Antall sider:

49

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

Land publikasjonen kommer fra:

Sverige

NSD-referanse:

2709

Disse opplysningene er sist endret:

14/9 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Denna rapport vänder sig till ledare och beslutsfattare inom den svenska statsförvaltningen och är författad på uppdrag från Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR). Den fokuserar horisontell samverkan med tonvikt på sammanhållna processer, det vill säga processer som delas mellan två eller flera olika organisationer. I den svenska, fragmentiserade förvaltningen finns ett ökande behov av att reflektera kring samverkan över organisatoriska gränser. Den här rapporten bidrar med underlag i form av en genomgång av internationell forskning och rapporter från statsförvaltningar runt om i världen. Bland annat presenteras och diskuteras begrepp som joined-up government och horizontal management.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Centrum för tjänsteforskning - CTF, Karlstads universitet på oppdrag fra Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR)