FORVALTNINGSDATABASEN

Hjelle, Jan (1996):

HVPU-reformen - en studie av beslutningsprosessen.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=671

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

271

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: