FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og regionaltdepartementet (2006):

NOU 2006: 7 Det lokale Folkestyret i endring?

Oslo, Kommunal- og regionaltdepartementet, NOU 2006:7

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20062006/007/PDFS/NOU200620060007000DDDPDFS.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/2006/NOU-2006-7.html?id=428423

Antall sider:

248

ISBN-nummer:

82-583-0876-9

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2714

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Regjeringa oppnemnde ved kronprinsregentens resolusjon 12. mars 2004 ein kommisjon for lokaldemokratiet. Kommisjonen legg med dette fram si andre, og siste, utgreiing.