FORVALTNINGSDATABASEN

Kjekshus, Lars Erik (2003):

Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner og brukere.

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Årgang 2003, Nr. 04 (444-459).

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www.idunn.no/?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=905985

Antall sider:

16

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2722

Disse opplysningene er sist endret:

19/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):