FORVALTNINGSDATABASEN

Sørensen, Rune J. (2002):

Kommentar: Er det nok å la ledere lede - eller må de presses? Bruk av eierskap, kontrakter og konkurranse i offentlig tjenesteyting.

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Årgang 2002, Nr. 04 (380-397).

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www.idunn.no/?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=923045

Antall sider:

18

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2725

Disse opplysningene er sist endret:

19/9 2007

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Det seneste tiåret har vært kjennetegnet av en serie av reformer i offentlig sektor, og disse går gjerne under overskriften «New Public Management». Ulike land har valgt forskjellige strategier. De nordiske landene har gått forsiktig til verks. Deres diagnose har vært at offentlige ledere har manglet frihet til å drive institusjonene på en effektiv måte, og hovedstrategien har vært å øke deres ansvar og handlingsrom: Let mana- gers manage! Den andre gruppen av land har valgt en mer radikal strategi. Utgangspunktet er ideen om at de offentlige institusjonene ikke har vært utsatt for et tilstrekkelig konkurransepress, noe som har svekket deres effektivitet (Australia, New Zealand, Storbritannia). Hoved-strategien har derfor vært å utsette sektoren for et sterkere effektivitetspress, gjerne ved bruk av konkurranse: Make managers manage! (Kettl 2000).