FORVALTNINGSDATABASEN

Finansdepartementet (2003):

NOU 2003: 6 Hva koster det?

Marianne Andreassen (leder), Harald Brandsås, Anna Lena Rømo, Malin Soltvedt Nossum, Ingun Hagesveen Weltzien, Trond Fevolden, Knut Moum, Pål Ulla, Gunnar Hals

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ed3014966adc42969b1423e029c304e5/no/pdfs/nou200320030006000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-06/id118580/

Kommentar:

Innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. september 2001.
Avgitt til Finansdepartementet 27. januar 2003.

Antall sider:

220

ISBN-nummer:

82-0583-0690-1

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2732

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utvalget for å vurdere føringsprinsipper for statsbudsjettet og statsregnskapet samt innføring av flerårig budsjettering ble oppnevnt med kongelig resolusjon 14. september 2001. Innstillingen er enstemmig.