FORVALTNINGSDATABASEN

Helse- og omsorgsdepartementet (2003):

NOU 2003: 1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Oslo, Helse- og omsorgsdepartementet, NOU 2003:1

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20032003/001/PDFS/NOU200320030001000DDDPDFS.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/2003/NOU-2003-1.html?id=453861

Antall sider:

283

ISBN-nummer:

82-583-0679-0

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2733

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utvalg for å foreslå et framtidig finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. februar 2002. Innstillingen er enstemmig hvor ikke annet framgår.