FORVALTNINGSDATABASEN

Johnsen, Åge (2007):

Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked

Fagbokforlaget

Publikasjonstype:

Bok

Kommentar:

Boka er ikkje publisert enda. Skal publiserast medio november 2007.

Antall sider:

414

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2754

Disse opplysningene er sist endret:

26/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):